Prihlásenie
Stratili ste heslo?

KARDANKA PARTNER PROFESIONÁLOV +420 491 114 383, +420 734 644 355 info@kardanka.sk

Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u prevádzkovateľa internetového obchodu www.kardanka.sk.

(CS Technika s.r.o. so sídlom Zborovská 1759, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČO: 28784618, zapísaná na registrovom súde v Hradci Králové, spisová značka C 27208).

Rozpor s kúpnou zmluvou

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci spotrebiteľ právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavku kupujúceho spotrebiteľa buď výmenou veci, alebo jej opravou; Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci spotrebiteľ požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť.

To neplatí, ak kupujúci spotrebiteľ pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu dvanástich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Rozporom s kúpnou zmluvou sa najmä rozumie, že predávaná vec nemá akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávané reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že nezodpovedá požiadavkám právnych predpisov, nie je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a nezodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

Záručná doba

Na všetok tovar je poskytovaná záručná doba 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:

 • tovar bol poškodený nevhodným, alebo neodborným zaobchádzaním,
 • tovar bol poškodený prírodnými živlami,
 • tovar bol poškodený bežným opotrebením
 • Tovar bol zakúpený za účelom zárobkovej činnosti (v prípade nákupu na firemné účely, účet je vystavený na firmu s uvedením IČO). Tu platí záručná doba a podmienky vydané výrobcom tovaru a platné práve pre použitie veci k zárobkovej činnosti.

Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru zákazníkom, a táto sa prípadne ďalej predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave.

Na batérie vo výrobkoch sa vzťahuje skrátená záruka podľa záručných podmienok výrobcu.

Reklamácia a jej uplatnenie

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva:

 • V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada, má kupujúci, v závislosti na povahe tejto vady, pri uplatnení záruky tieto práva:
 • ak ide o vadu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu chybného tovaru, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, a ak nie je takýto postup možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy,
 • ak ide o vady odstrániteľné, vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy,
 • ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci a ak nepožaduje výmenu veci, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených závadách. Kupujúci môže oznámiť oprávnenú reklamáciu jednou z nasledujúcich možností:

 • na e-mailovú adresu prevádzkovateľa info@kardanka.sk,
 • poštou na adresu prevádzkovateľa,
 • telefonicky na tel. Č .: +420 491 114 383
 • osobným doručením na adresu prevádzkovateľa,

a následne zaslať alebo doručiť reklamovaný tovar v prípade možnosti v originálnom obale alebo vyhovujúcom prepravnom obale, s popisom závady a kópiou predajného dokladu na adresu prevádzkovateľa:

CS Technika, s.r.o
Krkonošská 2912
544 01 Dvůr Králové nad Labem

Reklamácia vrátane vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. Pri nedodržaní lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy.

Reklamačný protokol je zaslaný zákazníkovi emailom alebo poštou do 3 dní od prijatia reklamácie (reklamovaného tovaru). O priebehu reklamácie sa môže zákazník informovať na linke +420 491 114 383.

V prípade oprávnenej reklamácie má spotrebiteľ právo na náhradu nákladov spojených s reklamáciou. V prípade neoprávnenej reklamácie je predávajúci povinný vydať písomné odôvodnenie tohto zamietnutia a zároveň spotrebiteľ nemá nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani predajca nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane.

ABY BOL PRIEBEH VAŠEJ REKLAMÁCIE BEZPROBLÉMOVÝ A CO NAJRÝCHLEJŠÍ, NAJPRV NÁs PROSÍM KONTAKTUJTE ALEBO NÁS INFORMUJTE EMAILOM. Budeme sa snažiť o čo najrýchlejšie VYBAVENIE.

Porovnanie výrobkov

Porovnať

Zasielať novinky

Prohlédnout předchozí čísla

Chcete od nás dostávať novinky a akčné ponuky? ... Potom neváhajte zaregistrovať Vašu e-mailovú adresu a potvrdiť.

Informácie o spracovaní osobných údajov (GDPR).

Odhlásenie z odberu

Kontakt

CS Technika s.r.o.
Krkonošská 2912
544 01, Dvůr Králové nad Labem

Telefon: +420 491 114 383
Mobil: +420 734 644 335
E-mail: info@kardanka.sk
Web: www.kardanka.sk

Výhody nákupu u nás

Patríme medzi najväčších predajcov dielov na techniku dílů na zemědělskou techniku.

Máme vlastné bohaté skúsenosti s predávanými výrobkami.

Kvalitní zázemí a tým vyškolených pracovníků.

Možnosť vrátenia tovaru do 14 dní samozrejmosťou.

Naposledy prezeraný tovar

Nemáte doposiaľ žiadne navštívené produkty.